Športové krúžky

Všeobecná športová príprava pre deti od 2,5 roka

Zahráme sa s loptami, budeme preliezať a podliezať prekážky, behať, skákať, kotúľať sa a hlavne smiať sa 🙂

Utorok: 16,15 – 17,00

Štvrtok: 17,00 – 17,45

Na krúžok je možné zapísať sa kedykoľvek.

Poplatok za krúžok je 15e/mesiac.

Prihlasovanie a odhlasovanie prebieha na google sheet tabulke, pridaní budete po prihlásení.

Poplatok sa platí do 10. dňa v mesiaci.

V prípade 4 neúčasti v mesiaci peniaze nevraciame.

Viac ako 4 absencie poplatok je možné vrátiť po zvážení.
Hodiny na seba nenadväzujú.

Prihlásiť sa na krúžky je možné po telefonickom dohovore na čísle 0905 532 789.

Pre viac informácii: dclopticka@gmail.com