Režim dňa

07:00 – 08:30

Otvorenie MŠ

 • Príchod detí do MŠ
 • Individuálne a skupinové hry
 • Rozcvička

08:30 – 08:40

Hygiena


null

08:40 – 09:00

Desiata


09:00 – 09:45

Hlavná edukačná aktivita

 • Edukácia podľa školského vzdelávacieho programu
 • Príprava vystúpení

09:45 – 10:00

Presun na športoviská, na ihrisko, do telocvične

 • (podľa rozvrhu)

10:00 – 11:15

Športová aktivita podľa rozvrhu

 • (gymnastika, korčuľovanie, plávanie)
 • alternatívne pobyt vonku

11:15 – 11:30

Presun do MŠ Loptička


11:30 – 11:35

Hygiena


null

11:35 – 12:00

Obed


12:30 – 14:30

Popoludňajší odpočinok

 • Prispôsobené individuálnym potrebám dieťaťa

14:30 – 14:45

Hygiena


null

14:45 – 15:00

Olovrant


null

15:00 – 17:00

Popoludňajšia edukačná aktivita

 • Kolektívne hry
 • Individuálne hry
 • Pobyt vonku

17:00

Zatvorenie MŠ