Režim dňa

07:00 – 08:40

Otvorenie MŠ,

Hry a činnosti podľa výberu detínull

08:45 – 09:15

Činnosti zabezpečujúce životosprávu


09:15 – 11:30

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku11:30 - 12:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

obed, odpočinok, olovrant


15:00 - 17:00

Popoludňajšia vzdelávacia a športová aktivita

17:00

Zatvorenie MŠ