Cenník

Cenník DC Loptička

Celodenná starostlivosť – mesačný poplatok 280 € / mesiac
Poldenná starostlivosť – mesačný poplatok 190 € / mesiac
Hodinová starostlivosť mimo otváracích hodín (každá začatá hodina) 5 € / hodina
Poldenná starostlivosť / 1 deň 12 € / deň
Celodenná starostlivosť / 1 deň 17 € / deň
null

Stravná jednotka

na 1 deň
raňajky 0,50 €
obed 2,00 €
olovrant 0,50 €
Spolu 3,00 €

Cenník platný od 1.1.2020