Športová škôlka Loptička pre deti od 2 rokov

Počet detí je obmedzený na 20, malý kolektív, veľa miesta na zábavu 😀


Čo ponúkame?

Celodenná starostlivosť

Poskytujeme celodennú starostlivosť o deti vo veku 3 – 6 rokov (klasická  MŠ)

Vzdelávanie

Vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ

Anglický jazyk

Výučba čiastočne v anglickom jazyku

Pohyb & aktivity

Máme vlastnú telocvičňu. Priestory škôlky sa nachádzajú na ploche až 320 m2.

Aktivity v exteriéri

Využívame multifunkčné ihrisko

Športové zameranie:

null

1 x týždenne plávanie

Cieľom je zoznámiť deti s vodným prostredím a pripraviť ich na následný vstup do veľkého bazéna. Tréning je vedený certifikovaným trénerom/trénerkou plávania. Ide nám predovšetkým o to, získať u detí trvalejší a kladný vzťah k vode. Snahou je hravou formou zoznámiť deti s jednotlivými plaveckými zručnosťami. Úzko spolupracujeme s klubom plávania ŠKP Košice. Ak sa počas predškolskej tréningovej prípravy objaví talentované dieťa v tejto oblasti, kontinuálne sa môže rozvíjať v plávaní po skončení MŠ v spomenutom klube.
null

1 x týždenne multifunkčné ihrisko

Rozvoj základov atletiky, loptových hier ako je futbal, basketbal, volejbal, vybíjaná, všeobecná pohybová príprava v exteriéri.
null

2 -3x týždenne vlastná telocvičňa

V našej telocvični s rozmermi cca 100m2 sa 2 až  3x týždenne zahráme na pohyb. Gymnastika je ideálny odrazový mostík pre akýkoľvek šport.

Zahráme sa aj rôzne loptové hry, basketbal, mini futbal, vybíjanú, alebo sa naučíme základy na inline korčuliach.

null

V zimných mesiacoch bloková výučba korčuľovania

Dva týždne trvajúci intenzívny kurz korčuľovania vedený inštruktormi korčuľovania.
null

Lyžovanie

V prípade dobrých snehových podmienok lyžiarsky kurz v trvaní 5 dní/2h denne v stredisku Jahodná alebo Kavečany, vedený lyžiarskou školou.